Home » Missie -Visie
 

2RR

is aangesloten bij de VRB

Missie

2RR , Ruiter Rijopleiding, is de autorijschool van Alex Lieuwe Ruiter, die op prettige wijze en adequaat opleidt tot veilig en betrouwbaar gedrag in het verkeer.
Deze moderne rijopleiding wil voorzien in de behoefte van veel verschillende mensen, om een lang leven lang een verantwoorde verkeersdeelnemer te zijn. Iedereen is welkom en allen worden met respect en met kennis van zaken tegemoetgetreden.
Deze opleiding biedt hoge kwaliteit en integriteit. Klantgerichtheid is doel en middel tegelijk. De opleiding wil gezien worden als de meest waardevolle in zijn branche.

Visie

In een wereld van toenemende behoefte aan eigen vervoersmogelijkheden en in voortdurend drukker wordende verkeersomstandigheden, voorzien wij een afvlakking van de neergaande lijn van het aantal verkeersslachtoffers. Veiligheid door structurering van de wegomgeving en regelgeving worden reeds dringend aangepakt door de overheid. Technologische vernieuwingen in de auto spelen een steeds grotere rol. Maar de gedraging van de weggebruiker blijft de belangrijkste factor in het voorkomen van letsel. Daarom ligt de aandacht van onze opleiding met nadruk op het aanleren van een juiste verkeershouding, het verhogen van het verkeersinzicht en het verbeteren van de risicoperceptie.

Uwilthosting.nlHosting en CMS door Uwilthosting.nl