Home » Beginners rijbewijs
 

2RR

is aangesloten bij de VRB
Beginnersrijbewijs
en andere maatregelen voor een veiliger verkeerBeginnersrijbewijs betekent registratie van zware overtredingen.

Iedereen, die net zijn rijbewijs heeft gehaald, heeft automatisch de eerste vijf jaren een zogenaamd Beginnersrijbewijs, waarbij zware overtredingen worden geregistreerd. In een ernstig geval kan het leiden tot intrekking van het rijbewijs. Bepaalde verkeersovertredingen worden geregistreerd bij het Openbaar Ministerie (OM, Justitie). Na 5 jaar vervalt de registratie. Beginnende bestuurders worden dus strenger aangepakt, wanneer ze zich niet houden aan de verkeersregels.
Wie binnen 5 jaar tijd 3 ‘punten’ (registraties) krijgt, wordt geconfronteerd met een schorsing van het rijbewijs. Een punt wordt behaald, als de bestuurder een bepaalde zware verkeersovertreding begaat. Wanneer het rijbewijs geschorst is, moet de beginnend bestuurder een rijproef en een theorieproef bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) afleggen. Als hij of zij het onderzoek weigert of voor een proef zakt, wordt het rijbewijs ongeldig verklaard en moet het gehele rijexamen opnieuw worden afgelegd.
Niet alle overtredingen worden meegeteld in deze ‘Maatregel Beginnend Bestuurder’. Het betreft alleen overtredingen, waarvoor de bestuurder is staande gehouden. Flitsboetes tellen dus niet mee. Overtredingen die in het buitenland zijn begaan tellen ook niet mee.

De overtredingen die worden geregistreerd zijn:
 • Forse snelheidsovertredingen (snelheidsovertreding van meer dan 40 km/per uur op autosnelwegen of van meer dan 30 km/per uur op andere wegen).
 • Het veroorzaken van een ongeval met dodelijk gevolg of zwaar letsel.
 • Bumperkleven met een hoge snelheid.
 • Gevaar of hinder in het verkeer veroorzaken.
 • Materiële schade of lichamelijk letsel veroorzaken door het onjuist naleven van de verkeersregels.
 • Wanneer binnen 5 jaar 3 van de hierboven genoemde overtredingen staan geregistreerd neemt de politie het rijbewijs in. De politie meldt dit aan het CBR. Na de melding volgt vanuit het CBR een rijvaardigheidsonderzoek. Blijkt daaruit, dat iemand niet rijvaardig is, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.
 • Rijden onder invloed levert dus geen strafpunten op. Hiervoor bestaan wel andere maatregelen.


Overige maatregelen, die zijn op te leggen door de Divisie Rijgeschiktheid van het CBR

Alcoholgebruik .
Voor het rijden onder invloed van alcohol bestaan twee maatregelen: de cursus LEMA, de cursus EMA.

De LEMA geldt alleen voor beginnende bestuurders.
De andere maatregel (EMA) gelden voor zowel beginnende als voor ervaren bestuurders (zij hebben meer dan 5 jaren het rijbewijs).

Gevaarlijk rijden.
Daarnaast bestaat er voor beginnende én voor ervaren bestuurders een maatregel, de cursus EMG, voor zeer onveilig, dus risicovol rijgedrag.

Hieronder enige informatie hierover.


Licht Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA)

Het is een verplichte cursus voor beginnende bestuurders die met teveel alcohol op zijn gaan rijden en zijn aangehouden door de politie. De maatregel is ingevoerd op 1 oktober 2008 en is een aanvulling op de al langer bestaande maatregel EMA (Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer). Bij de LEMA gaat het om lagere alcoholpromillages dan bij de EMA (een adem- of bloedalcoholgehalte tussen 0,5‰ en 0,8‰, c.q. tussen 220 ug/l en 350 ug/l) en het betreft alleen beginnende bestuurders.
LEMA (cursus) is een kortdurende gedragsinterventie die zich richt op een specifieke groep rijders onder invloed. De deelnemers zijn ‘first offenders’, waarbij sprake is van een alcoholpromillage dat weliswaar de wettelijke limiet overschrijdt, maar niet extreem hoog is.
Het CBR neemt maatregelen bij een vermoeden van onvoldoende geschiktheid om een motorrijtuig te besturen. Dit is begrijpelijk omdat het CBR ook de instantie is die bij de afgifte van het rijbewijs beoordeelt of iemand geschikt is. Het rijbewijs is dus een vergunning die door het CBR kan worden ingetrokken.
De politie geeft het feit, dat iemand aangehouden is, door aan het CBR. Het kale feit, dat de politie met een blaastest heeft geconstateerd dat iemand onder invloed heeft gereden, is voor het CBR reden om te twijfelen aan de geschiktheid van deze bestuurder als verkeersdeelnemer. In ieder geval in dié situatie heeft de bestuurder immers het drinken en rijden niet van elkaar kunnen scheiden. Onderzoek wijst uit dat het rijden onder invloed bij mensen die gepakt worden vaak niet de eerste keer is geweest.
Kosten totaal (2020): € 647,-
Voor de brochure klik hier

Educatieve Maatregel Alohol en verkeer (EMA)
Het belangrijkste criterium voor de cursus EMA is een geconstateerd alcoholpromillage tussen de 1,3 en 1,8. Voor de beginnende bestuurder geldt een promillage tussen 0,8 en 1,3. Ook indien er op het politiebureau geweigerd is om mee te werken aan de ademanalyse, of in geval van meerdere aanhoudingen met bepaalde promillages, wordt een EMA opgelegd.
In 2020 kost de EMA in het totaal € 1219,-. Cursisten moeten de EMA geheel zelf betalen. Het bedrag moet vooraf betaald worden.
Kosten totaal (2020): € 1033,-
Voor de brochure klik hier

NB: Restalcohol:
Restalcohol is de hoeveelheid alcohol, die nog aanwezig is na een tijd niet gebruiken, bij voorbeeld na een nacht slapen.
Hoe lang alcohol in het bloed zit wordt bepaald door het maximaal bereikte promillage en de afbraaksnelheid.
De lever doet ongeveer een uur over het afbreken van een standaard glas alcoholische drank. Het afbreken van de alcohol begint gemiddeld een half uur na het drinken van het eerste glas. Als een persoon 8 glazen alcoholische drank heeft genuttigd, is de lever dus 8 uur bezig om alle alcohol weer af te breken.
Drinkt men op een zaterdagavond stappen van 11.00 tot 03.00 in de nacht 20 glazen bier, wat niet ongewoon is, dan zal de lever dus 20 uur nodig hebben om alles af te breken. Indien het afbreken start om 11.30 ’s avonds dan zal het tot zondagavond 18.30 uur duren voordat alle alcohol uit het lichaam verdwenen is. Drinkt men ’s zondags echter ook nog enkele biertjes, dan zal men zeker tot de maandagochtend nog steeds onder invloed zijn!

Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG)

De Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG) is in principe bedoeld voor bestuurders die tijdens één rit herhaaldelijk ongewenst en onveilig rijgedrag hebben vertoond.
Ook bij een eenmalige zeer zware snelheidsoverschrijding binnen de bebouwde kom wordt een EMG opgelegd. Deze specifieke gedraging getuigt al van een zodanig verkeerde mentaliteit van de bestuurder, dat alleen al om die reden het opleggen van een EMG gerechtvaardigd is.
 • Het gaat om een beginnende en/ of ervaren bestuurder
 • Er is bewijslast via proces-verbaal en/ of beeldmateriaal
 • Er is sprake geweest van bewust gevaarzettend rijgedrag (o.a. rakelings passeren, klem rijden, afsnijden)
 • Er is sprake geweest van gebrek aan risico-inzicht (o.a. onvoldoende anticiperen, niet adequaat reageren, niet tijdig onderkennen van bijv. het weer of de gevolgen van 'handheld' bellen, gevaarlijk inhalen, met te hoge snelheid naderen van onoverzichtelijke situatie), te korte en onveilige volgafstand, geen oog voor belangen medeweggebruikers
 • Er is sprake geweest van incorrect samenspel met andere verkeersdeelnemers (o.a. snelheidsovertredingen, onnodig remmen, snijden, kleven, onjuist invoegen)
 • Er is sprake geweest van gedrag in strijd met verkeersregels en –tekens (o.a. spookrijden, onnodig links rijden, inhalen bij verbod, geen voorrang verlenen bij gebod, verkeerd of geen richting aangeven, verkeerd gebruik van lichten en (geluids)signalen, op de vluchtstrook rijden, negeren van rood licht, 50 km te hard binnen bebouwde kom, 31 km te hard bij wegwerkzaamheden binnen de bebouwde kom)
Kosten totaal (2020): € 1219,-

De cursus wordt gegeven door trainers van Instellingen voor Verslavingszorg. De Divisie Rijgeschiktheid van het CBR ontvangt na afloop bericht over het verloop van de cursus.

Als dit positief is, is daarmee de procedure beëindigd. Daarvan krijgt de cursist uiteraard bericht. Het rijbewijs blijft dan geldig.
Van cursisten die niet of onvoldoende hebben deelgenomen aan de EMG wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.
Voor een brochure klik hier


NB - RECENTE WIJZIGINGEN: Bestuurders die nu [na februari 2016] door de politie worden aangehouden met een promillage tussen 1,3 en 1,8 (resp. 570 en 785 ug/l) zijn wettelijk verplicht een cursus over alcohol en verkeer te volgen of een onderzoek naar het alcoholgebruik te ondergaan. Voor automobilisten die nog geen vijf jaar hun rijbewijs hebben geldt dit als zij worden aangehouden met een promillage tussen 1,0 en 1,8 (resp. 435 en 785 ug/l).


OVERIG:

Drugs.
Nieuw is, dat er test zijn om te controleren op het rijden onder invloed van drugs. Als bestuurder is meewerken aan een onderzoek naar drugsgebruik door de politie verplicht. Wie wordt aangehouden en verdacht van het rijden onder invloed van verdovende middelen, moet meedoen aan een test. Is die positief, dus worden er drugs aangetroffen, dan volgt een uitgebreidere test. Die test bepaalt hoeveel verdovende middelen iemand in zijn bloed heeft zitten en of dat strafbaar is. Een joint roken en dan binnen 3 uur in de auto gaan zitten, wordt nu net zo hard bestraft als rijden onder invloed. Dus het roken van een joint kan al een rij-ontzegging opleveren.

Onderzoek.
Voorts bestaan er maatregelen bij (het vaker voorkomen van) bepaalde overtredingen. Alle bestuurders kunnen te maken krijgen met een opgelegd onderzoek naar het rijgedrag, naar de rijvaardigheid, naar het alcoholgebruik of ze kunnen gedwongen worden, een medisch onderzoek te ondergaan. Een schema is te vinden via deze brochure

Boetes.
Wil je weten hoe hoog de boetes zijn en welke andere straffen je kunt krijgen, kijk dan rond op de site van het Openbaar Ministerie (OM):  https://www.om.nl/onderwerpen/boetebase
Uwilthosting.nlHosting en CMS door Uwilthosting.nl